Servizos:

Unha Asistencia Integral para conseguir o benestar de todos os residentes

O Casón é unha residencia familiar, cuxo obxectivo é ofrecer a máxima calidade no coidado dos nosos maiores a través unha asistencia integral orientada para conseguir o benestar de todos os residentes.

Médico

Cuxo obxectivo é a recuperación e/ou mantemento do máximo grao de autonomía persoal e social dos nosos usuarios.

Enfermeira

Mira pola satisfacción das necesidades que aparecen durante o día desde o tratamento de malestares concretos á detención precoz de sintomatoloxía, buscando a prevención.

Auxiliares de Enfermeria ou Xerocultoras

Dan soporte aos usuarios na realización das actividades da vida cotiá.

Fisioterapeuta

Realiza un programa de rehabilitación motora cuxo principal obxectivo é mellorar a mobilidade articular dos residentes, o seu ton muscular, favorecendo a súa independencia funcional e conservando as súas capacidades físicas.

Animación Sociocultural

O exercicio mental é clave para atrasar o deterioro cognitivo dos residentes. Por iso realízanse actividades de estimulación cognitiva, para manter e preservar as capacidades. Entre as actividades lúdicas están actividades que fomentan a atención, a memoria, a concentración e o cálculo.

Área de Cociña

Apostamos por unha cociña propia e de calidade, na que os pratos elabóranse cumprindo as especificacións medicas, dietas especiais, brandas, para alerxias, astrinxentes, etc.

Número reducido de prazas

Os nosos maiores merecen ter o mellor servizo

É por iso que temos un número reducido de prazas, para poder establecer un vínculo persoal con todos os residentes e que poidan sentirse en O CASON como na súa propia casa.

Servizos Integrais

Calefación Centralizada

Máquinas de Vending

Internet

i

Prensa Diaria

Servizo Espiriual

Mantemento e Limpeza

n

Servizo Administrativo

Servizos que garanten a satisfacción persoal e a resposta personalizada aos nosos residentes

Para ofrecer unha resposta personalizada contamos cun equipo técnico configurado por: médico, fisioterapeuta, monitora sociocultural, gerocultoras/auxiliares de enfermería, cociñeira, administrativa, mantemento.

O Centro conta con 32 prazas privadas, distribuídas en cuartos dobres.

Para poder acceder ao noso centro débese cumprir cos criterios de admisión e ter máis de 60 anos.

Enderezo

0 S N, 15563 puente del sur, C

San Xurxo - Ponte Sur - 15563 - Moeche (A Coruña)

Contacto

Teléfonos981 40 45 78 - 609 125 761

Mail: residencia.ocason@hotmail.com